Mahasiswa

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMPS)

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

MASA KHIDMAT 2023/2024
Pembina
Ketua Prodi
Nana Suryana, S.Ag. M.Pd.
     
Ketua
 
SHAGINA HAIFA 
Wakil Ketua
 
MUHAMMAD IRFAN IBRAHIM LATIF
Sekretaris
 
Mita Yunita
Wakil Sekretaris
 
Dea Indriyani
Bendahara
 
Irma Hermayanti
Wakil Bendahara 
 
Nisa Siti Fatimah
 
 
 
Ketua Devisi Pendidikan dan Pengkaderan
 
Siti Ayu Ristami
Anggota
 
Evi Andriani, Fitri Aula Utari, Naufal Maulana, Arif Ahmad Sehabudin, Santi Ningtias Samroh
Ketua Divisi Bimbingan Amaliah
 
Neng Lala
Anggota
 
Cahya Sofi Sapdariah, Ai Risma, Triyan Holilur Rohman
Ketua Divisi Kominfo
 
Wulan Cahya Assiam
Anggota
 
Intan Purnamasari, Shagina Haifa, Gian Adi Nurahman
     
Ketua Divisi Kreatif
 
Rina Nurkusumawati
Anggota
 
Hasbi Tauhid, Tiana Fauzianti, Ulfi Ainun Nurfazriyati Jannah, Salwa Irawanda, feri Gusmansah