Mahasiswa

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMPS)

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

MASA KHIDMAT 2019-2020

 

Pembina
Ketua Prodi
Nana Suryana, S.Ag. M.Pd.
Penasehat
Sekretaris Prodi
Nita Annjung Munggaran, M.Pd.
Ketua

Candra Aji Wiguna
Wakil Ketua

Siksa
Ketua I

Kholid Ikhwani
Ketua II

Intan Permanasari
Sekeretaris

Ula Erviana
Wakil Sekretaris

Nina Nurhayati
Bendahara

Diana Noviatul Khotimah
Ketua Devisi Kesekretariatan

Ina Kartina
Anggota

 Siska Kamila Fitri
Anggota

lfa Nur Aulia
Ketua Devisi Pendidikan dan Pengkaderan

 Asep Andy Kurniawan
Anggota

Siska Fauziah
Anggota

Ghica Ayu Asmala Putri
Anggota

Neneng Suryani
Ketua Devisi HUMAS

Anrik Riknandar
Anggota

Ismi Indar Akmali
Anggota

Iis Nurmala
Anggota

Cecep Linda
Ketua Devisi BUM HMPS PGMI

 Diah Sadiah
Anggota

Rini Sri Handayani
Anggota

Marlina
Anggota

Elis Lisnawati
Ketua Devisi FIKOM

Hamdan Alwi
Anggota

Habib Hizbullah
Anggota

Astri Rahmayuni
Anggota

Siti Farihah
Ketua Devisi Pembinaan Akhlak & Amaliah

Melia Gustiani
Anggota

Ulfathusholihah
Anggota

Euis Dahlia
Anggota

Windya Kusuma Warnadi